, ,

Chairdance Kurzy 2024 – PLNO

112 

Katalogové číslo: - Kategorie: , ,

KURZY 2024:

NOVÝ KONCEPT LEKCÍ: Každá sestava v sobě skýtá svůj ojedinělý příběh, který se vyskytne jako předloha v mé nově chystané knize. Kdo bude cítit chuť a volání, tak se po naučené sestavě můžete u mě přihlásit na profi natáčení, které se vyskytne v mé knize schované pod qr kodem k danému příběhu. Chci abyste tyto příběhy psaly se mnou -`♡´-

Kdo chce tančit jen pro sebe, pro radost, tak se samozřejmě natáčení účastnit nemusí. Data natáčení budu směřovat vždy po ukončení kurzu, kdy budeme mít sestavy zapamatované. Během kurzu se dozvíte přesné datum i lokaci – budou na unikátních místech 🙂 náhrady jdou v rámci kurzu – tedy pokud budeš chybět, můžeš si zatančit na jakékoli jiné hodině, ať o nic nepřijdeš, náhrady je jen třeba vytančit v rámci kurzu.

ÚROVNĚ: BEGINNERS level znamená, že se v daných sestavách nevyskytují žádné akrobatičtější přechody, sestava je čistě o prožitku, ALL LEVEL je však zaměřen též plně na taneční projev, ale může se tam v některých vyskytnout nějaký takový přechod – avšak vždy najdu alternativu, kdo by jej nechtěl dělat. Začátečnice jsou tedy vítané všude.

JEDEN KURZ OBSAHUJE 10 lekcí

 

I) Pondělí 20,00 – 21,00 chairdance ALL LEVEL – PLNO

19.2. – 26.2. – 4.3.  I feel like I am drowning – Two feet
Příběh o tom, jak se s námi svět naklání, jak se naše jistoty, a vše co známe potápí. Obklopujeme se člověkem, který nás něčím magnetizuje, mámí, padáme s ním dobrovolně do míst, kde prožíváme naše rozbouřené city, náš příběh, ale uvědomujeme si, že se topíme, a nedokážeme z toho moře pocitů vyplavat na povrch, dostat se nad věc.

Během písně jsme s tím smíření, nechceme s tím již bojovat, pijeme jako lační tu touhu a iluzi vybudovanou kolem tohoto vztahu, avšak během refrénu přichází mocnější vlny, které nás rozhýbou, otřesou s námi, rovzpomenou nás na to, co OPRAVDU chceme. Ke konci docházíme k závěru, že se cítíme lépe, když jsme samy se sebou. Projde námi vlna naděje, kdy zas vyplujeme vzhůru k sobě, ke svým dřívějším touhám. Jsme zcela odhodlané, a i když nás nějaký proud umí stáhnout krátce dolů, my se nevzdáme, a plujeme výš.

11.3. – 18.3. – 25.3. Bitch better have my money – Rihanna

Žena je velmi spojovaná s něhou, klidem, a s přijetím jakékoli situace. Tato sestava ukazuje naší drsnější ženskou část v nás, která si umí říct, co potřebuje, a také si to umí vzít. Umí se vztekat, projevit svou agresivitu, nepřízeň, autenticitu. Umí nadávat, být v lecčem přímočará i sobecká. Jeden muž jí dluží víc než se v penězích dá vyčíslit, a ona si pro to jde, a dostane to nazpět. Ale s jakou grácií. Čiší z ní takový respekt, že lidé automaticky uhýbají z cesty, jakmile jí vidí procházet. Umí totiž s touto energií pracovat a nést se v ní. Už nemusí nic strpět od ostatních, a dává se do popředí. Je ztělesněnou ukázkou toho, jak moc umí být ženská agrese a postavení se sama za sebe sexy a powerful.

1.4. – 8.4. – 15.4.  Myth – Tsar B

V příběhu vidím zlatě svítící most v noci. Je to most mezi živými a mrtvými, mezi jedním a druhým světem. Existuje žena, která v určitou dobu může přejít tam i zpět. Aby odtamtud převzala poselství, a poté ho předala zde v lidské řeči těm, kteří ho potřebují na své cestě slyšet. Cesta skýtá plno zákoutí, točitých dlouhých schodů, které nikam nevedou, bytostí, které ji chtějí svést z cesty, o to více musí být ostražitá, neotáčet se zpět, kráčet napřímo, poslouchat sebe a hlas z vyšších sfér, který ji pomůže projít a navrátit se v pořádku zpět.

Co je realita, a co sen ? Čas i prostor se mísí. Tato sestava je odkazem na naši ženskou intuici, moudrost, hluboké napojení, které prožíváme když vědomě komunikujeme s naší sexuální energií.

22.4. Opakování všech sestav ﹢ výběr žen na natáčení videoklipu

II) Úterý 19,30-20,30 chairdance ALL LEVEL

20.2. – 27.2. – 5.3. I guess – Saint Levant

Situace, ve které se muž této skladby ocitá je spletitá. Je v bytě jedné ženy, která ho okouzlila, je oděná v korzetu a má přes sebe letmo přehozené kimono, rozpuštěné vlasy jí spadají na záda, ještě z nich stékají kapky vody, neb právě vyšla ze sprchy, a on sedí v křesle, magnetizován každým jejím krokem, vůní, pohledem. Hledí na místa, na kterých se před chvíli divoce milovali, a cítí, že poprvé našel ženu, ke které cítí co nyní. Žena vždy vtančí do místnosti, pak zas hned zmizí, tu ji vidí česat se u zrcadla, tu se nad ním sklání a vášnivě ho políbí, tu si jde pro svou ranní kávu, tu si vychutnává snídani. Umí si užívat samu sebe, nepotřebuje ho ke svému štěstí, to ho omamuje a vábí. V průběhu příběhu vidíme, že se s ním žena chce užívat jen milostné chvíle, a nikoli se vázat. To je pro něho překvapující, neb to dosud nezažil. Neví, co dělat, tak tam sedí, snaží se jí říct, co cítí, ale její rozvernost ho vždy umlčí, a místo slovy si to poví tělama.

12.3. – 19.3. – 26.3. Yikes – Nicki Minaj

Oda na sebevědomí, hojnost, krásu – nemusíme upozaďovat naše přednosti, úspěchy, jen aby se někdo další necítil být horší, slabší, menší. Tato žena ukazuje světu bezkompromisně, že žije svůj život dle jejích pravidel, a pokud se to někomu nelíbí, je to jeho věc, ona to přijímá jako fakt, nebojí se toho, že někoho ztratí. Má totiž sebe, a ví, že to nejlepší k ní přichází samo, přímo si jí to vyhledává. Je to lvice. Nebojí se říct nahlas, co si skutečně myslí, umí nechat minulost minulostí, umí si dovolit být moc hlasitá, extravagantní, bohatá, namyšlená – vše dává na odiv jako ten nejcennější předmět. Smýšlí pozitivně, nenechává se ovlivnit negací, umí si s ní poradit, viz tato sloka:

I don’t play with demons, Satan, get thee behind, yeah

2.4. – 9.4. – 16.4.  Eyes on fire – Blue foundation
Když si pouštím tuto skladbu, tak ve mně evokuje divokost, i naprostou odevzdanost k situaci, ve které se žena tohoto příběhu nachází. Celá scéna probíhá v tajuplném lese, blíží se bouře, zvedá se vítr, žena už je znavená, neb v sobě dlouho potlačuje emoce, které ji dusí. Vztah, kterým prošla ji ukázal bolest a tíhu, a ona neví, jak dál. Kráčí tím lesem, a náhle zjišťuje, že ožívá, že sílí, jako by v ruce držela šíp či meč, nabírá moc, probouzí se, je svobodná, vlají jí vlasy. Ten les a bytosti, který ho obývají ji chrání. Stromy a vše živé dýchají v rytmu jejího srdce. Když se onen muž z jejího života vydá jí hledat do tohoto lesa, a prodírá se keři až k ní, uvidí jí stát hrdou na paloučku, obestřenou mlhou, a ohněm, zjistí, že si s touto ženou nebylo radno hrát. Poprvé ji vidí v její autenticitě a síle, a ztrácí slov….

23.4. Opakování všech sestav ﹢ výběr žen na natáčení videoklipu

III) Úterý 20,30 – 21,30 BEGINNERS chairdance 

20.2. – 27.2. – 5.3. Go fuck yourself – Two feet
Tato sestava je plné ponoření se do milostné situace. Je to jako byste šli kolem pootevřených dveří, uhrančivě tam stáli, a byli jste svědky velmi vášnivého propojení – každý beat symbolizuje rázný pohyb, pevné chycení za boky, zatáhání vlasů, kousnutí do míst, kam se to nepřísluší, hbité vlnění pánví ….každé vzdychání v písni je odpovědí. A pozorovatel ty dveře nemůže zavřít, je zcela paralyzován, a tak se nechá unášet vlnama rozkoše, které tato scéna rozpoutává.

12.3. – 19.3. – 26.3. Back to black – Beyonce

Příběh o odchodu, o odmítnutí, o lásce a její bolesti, o transformaci, katarzi, o síly povstat a stát se tím, kým se potřebujeme celou dobu stát….silné beaty ve skladbě znázorňují bití srdce, rány tohoto vztahu, a zároveň i rázné, animální pohyby při milování, je tu hodně sexuální energie, která čeká na pozvednutí do vyšších sfér, hodně chemie mezi těma dvěma, ale osud je posílá jiným směrem – celou skladbou se ale line boj proti tomuto osudu, nepřijetí toho faktu, a proto ženu čeká návrat do její hloubky, do které vstupuje vždy černě oděná.

2.4. – 9.4. – 16.4.  Matahari – Efendi

Tajemný příběh Matahari – exotické tanečnice, femme fatale, ženy sebevědomé a ctižádostivé, vášnivé a těžce ovladatelné. Za první světové války se stala špionkou. Muži pro ni dělali, co ji na očích viděli, však pak se karty hry změnily, a ji nechali popravit. Je to symbol ženské krásy, milování svého těla, ale zároveň i symbolika toho, jak ženská krása a sexualita probouzí velkou moc, nebezpečí, touhu chtít víc, a tendenci hrát si s něčím, nad čím pak sama ztrácí kontrolu. Je zde zároveň i energie chrámových tanečnic, kdy žena v mém příběhu povstává sama nad sebou, přestává tančit mužům, vzbouří se, a probouzí  sexuální energii ke svému vlastnímu užitku.

Mimochodem jméno Mata Hari v malajštině znamená „Oko nového svítání“.

23.4. Opakování všech sestav ﹢ výběr žen na natáčení videoklipu

IV) Čtvrtek 20,00 – 21,00 BEGINNERS chairdance – PLNO

22.2 – 29.2. – 7.3.  Go fuck yourself – Two feet
Tato sestava je plné ponoření se do milostné situace. Je to jako byste šli kolem pootevřených dveří, uhrančivě tam stáli, a byli jste svědky velmi vášnivého propojení – každý beat symbolizuje rázný pohyb, pevné chycení za boky, zatáhání vlasů, kousnutí do míst, kam se to nepřísluší, hbité vlnění pánví ….každé vzdychání v písni je odpovědí. A pozorovatel ty dveře nemůže zavřít, je zcela paralyzován, a tak se nechá unášet vlnama rozkoše, které tato scéna rozpoutává.

14.3. – 21.3. – 28.3. Back to black – Beyonce

Příběh o odchodu, o odmítnutí, o lásce a její bolesti, o transformaci, katarzi, o síly povstat a stát se tím, kým se potřebujeme celou dobu stát….silné beaty ve skladbě znázorňují bití srdce, rány tohoto vztahu, a zároveň i rázné, animální pohyby při milování, je tu hodně sexuální energie, která čeká na pozvednutí do vyšších sfér, hodně chemie mezi těma dvěma, ale osud je posílá jiným směrem – celou skladbou se ale line boj proti tomuto osudu, nepřijetí toho faktu, a proto ženu čeká návrat do její hloubky, do které vstupuje vždy černě oděná.

4.4. – 11.4. – 18.4.  Matahari – Efendi

Tajemný příběh Matahari – exotické tanečnice, femme fatale, ženy sebevědomé a ctižádostivé, vášnivé a těžce ovladatelné. Za první světové války se stala špionkou. Muži pro ni dělali, co ji na očích viděli, však pak se karty hry změnily, a ji nechali popravit. Je to symbol ženské krásy, milování svého těla, ale zároveň i symbolika toho, jak ženská krása a sexualita probouzí velkou moc, nebezpečí, touhu chtít víc, a tendenci hrát si s něčím, nad čím pak sama ztrácí kontrolu. Je zde zároveň i energie chrámových tanečnic, kdy žena v mém příběhu povstává sama nad sebou, přestává tančit mužům, vzbouří se, a probouzí  sexuální energii ke svému vlastnímu užitku.

Mimochodem jméno Mata Hari v malajštině znamená „Oko nového svítání“.

25.4. Opakování všech sestav ﹢ výběr žen na natáčení videoklipu

KDE:

Indance studio

Pod Stárkou 3, Praha 4

(poblíž tramvajové zastávky Pod Jezerkou)

Studio je ve druhém patře budovy Sokola, na konci chodby najdeš na dveřích nápis Taneční sál – v mailu Ti po zakoupení automaticky přijde odkaz na video, jak studio najdeš.

Kurzy

1x openclass, Pondělní kurz 21:00, Úterní kurz 19,30, Úterní kurz 20:30, Pondělní kurz 20:00, Čtvrteční kurz 20:00, 2x kurz

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Chairdance Kurzy 2024 – PLNO“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík